Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvý slovenský úspech v novej sérii EIC AcceleratorEurópska komisia publikovala štatistiky prvej uzávierky schémy EIC Accelerator, ktorá zaznamenala v programe Horizont Európa viacero dôležitých zmien týkajúcich sa podávania ako aj hodnotenia projektových návrhov. Európska rada pre inovácie vybrala v prvej uzávierke (16. júna 2021) 65 inovatívnych startupov, ktoré získajú na financovanie svojich prelomových inovácií 363 mil. EUR.

Firmy mali možnosť získať kombinované financovanie vo forme grantu a kapitálovej investície do výšky 17 mil. EUR na dovývoj a škálovanie svojej prelomovej inovácie v oblasti zdravia, digitálnych technológií, energií, biotechnológií, vesmíru a iných.

Vybrané firmy prešli novým procesom výberu, ktorý priniesol nový rámcový program. Po krátkom a plnom návrhu, ktoré predkladali prostredníctvom špecializovanej platformy založenej na umelej inteligencii obhájili svoj projekt aj pred panelom skúsených investorov a podnikateľov.

V tvrdej konkurencii 801 podaných plných návrhov uspela aj jedna slovenská firma, Glycanostics s.r.o. s projektom diagnostiky rakoviny prostaty využívajúcou neinvazívne testovanie na báze inovatívneho skenovania glykánov.

Ak máte záujem o viac informácií o schéme EIC Accelerator, tak si pozrite webinár k predkladaniu krátkych návrhov do schémy EIC Accelerator pre inovatívne technologické firmy (22.10.2021)

Nižšie ponúkame vybrané štatistiky prvej uzávierky:

 • 801 podaných plných návrhov
  • 132 projektov pozvaných na pohovory (remote decision GO) (16% z podaných návrhov)
  • 65 projektov schválených (8% z podaných návrhov a 49% z projektov pozvaných na pohovory)
 • Výsledky pohovorov:
  • 65 projektov schválených (49% z projektov pozvaných na pohovory)
  • 11 projektov bude môcť prísť znova obhájiť svoj projekt na jedno z nasledujúcich kôl pohovorov (8% z projektov pozvaných na pohovory)
  • 56 projektov bude musieť prepracovať svoj návrh projektu a predložiť ho do štádia úplného návrhu (42% z projektov pozvaných na pohovory)
 • 65 podporených firiem
  • 28 v otvorenej schéme (162 mil. eur)
  • 37 v tematických prioritách (strategic challenges) (202 mil. eur)
 • Priemerné financovanie projektu:
  • 2,27 mil. eur na grantové financovanie (celkovo 137 mil. eur, 38% celkových alokovaných prostriedkov)
  • 4,37 mil. eur na investíciu (celkovo 227 mil. eur, 62% celkových alokovaných prostriedkov)
 • Typy podporených projektov:
  • 31 kombinované financovanie (full blended) (48%)
  • 5 investícia bez grantu (equity only) (8%)
  • 24 grant first (37%)
  • 5 grant only (8%)
 • 14 projektom (22%) navrhli hodnotitelia zmenu finančného modelu (zväčša z kombinovaného na grant first)
 • Len 3 firmy z nových členských krajín (5%) získali financovanie (Slovensko, Estónsko a Litva)
 • Najúspešnejšie sú francúzske (12), nemecké (11) a holandské (8) firmy
 • Z asociovaných krajín uspeli 4 izraelské firmy a 2 nórske firmy
 • Sektorové rozdelenie projektov vybraných na financovanie: zdravie (21), strojárstvo a technológie (11), IKT (8), biotechnológie (6), energie (4), doprava a mobilita (3), potravinárstvo (3), poľnohospodárstvo (3), vesmír (2), po jednom projekte zo sektorov spotrebné tovary a služby, Zem a vedy o životnom prostredí, stavebné inžinierstvo a infraštruktúra, inovácie vo verejnom sektore.

EIC Accelerator je schéma pre malé a stredné podniky, startupy, scaleupy, ako aj inovátorov jednotlivcov, ktorí plánujú založiť pre rozvoj svojej inovácie biznis. Je určená pre financovanie prelomových inovácií (technológie, produkty, služby), ktoré vykazujú veľký trhový potenciál s dopadom na EÚ/globálny trh a zároveň sú príliš rizikové pre financovanie z iných zdrojov.

Viac informácií:

Prevzaté z: InnoNews.blog, zverejnené 14.10.2021, slord