Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvý spoločný workshop ERC a EICDňa 29. júna 2021 zorganizovali Európska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) a Európska rada pre výskum (European Research Council, ERC) svoj prvý spoločný workshop.

Workshop bol venovaný génovej a bunkovej terapii, dynamicky sa rozvíjajúcemu odvetviu výskumu, ktoré zahŕňa oblasti základov vedy, až po klinické aplikácie, ako aj sľubné oblasti medicíny. Cieľom seminára bolo preskúmať nové vedecké trendy a potenciálne možnosti aplikácií vedeckých objavov v oblasti, ktorá má veľký význam pre vedcov, ale aj mnohých obyvateľov na celom svete. Na seminári sa zúčastnili príjemcovia grantov ERC pôsobiaci v oblasti génovej a bunkovej terapie, zástupcovia projektov EIC v oblasti génovej a bunkovej terapie a členovia rady EIC a ERC.

Profesor Jean Pierre Bourguignon, dočasný predseda ERC vyhlásil, že tento prvý spoločný seminár „spojil svet výskumu a svet inovácií, aby sa navzájom porozprávali, lepšie pochopili, ale aj inšpirovali“.

Mark Ferguson, predseda správnej rady EIC, zdôraznil, že „poslaním EIC je podporovať transformačné technológie, inovácie a podnikanie a veľmi úzko spolupracujeme s ERC, aby sme zabezpečili, že naše prístroje sú navrhnuté tak, aby poskytovali kontinuálne možnosti na to, aby sa špičková veda dala čo najefektívnejšie aplikovať“.

V rámci programu Horizon Europe EIC práve zverejnila výzvu „EIC Pathfinder Challenge“ týkajúcu sa nových technológií v oblasti bunkovej a génovej terapie. EIC a ERC uvádzajú, že budú pokračovať v spolupráci. Ďalší tematický seminár sa uskutoční na jeseň a bude zameraný na technológie skladovania energie.

Viac informácií:

Zverejnené 12.7.2021, slord