Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Publikácia EUA „Cesty do budúcnosti“Európska asociácia univerzít (EUA) vydala dňa 22. septembra 2021 novú publikáciu s názvom „Cesty do budúcnosti“. Nadväzuje na publikáciu EUA „Univerzity bez múrov – vízia do roku 2030“, ktorá bola vydaná vo februári 2021.

Jej autori Thomas Ekman Jørgensen a Anna-Lena Claeys-Kulik sa zameriavajú na geopolitické zmeny, digitalizáciu a umelú inteligenciu, ale aj na smerovanie demokracie a na to, ako môžu ovplyvniť európske univerzity. Správa načrtáva možné scenáre budúceho vývoja, ako aj cesty, ktorými sa univerzity môžu uberať pri dosahovaní spoločných cieľov.

Má slúžiť ako inšpirácia pre vedúcich predstaviteľov a komunity univerzít pri vypracovaní stratégií a priorít činnosti s prihliadnutím na ich špecifické podmienky.

Celý článok a odkaz na stiahnutie publikácie nájdete tu.

Zverejnené 5.10.2021, slord