Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Publikácia EUA o vplyve Brexitu na univerzitnú spoluprácuEurópska asociácia univerzít (EUA) zverejnila výklad zameraný na vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom (UK) po Brexite a ich vplyv na univerzitnú spoluprácu.

Koncom decembra 2020 uzavreli EÚ a UK dohodu o obchode a spolupráci. Táto dohoda nastavila rámec pre budúcu spoluprácu medzi EÚ a UK. Výklad, ktorý zverejnila EUA je zameraný na konkrétne dôsledky tejto dohody pre univerzity a zahŕňa napríklad také kategórie, akými sú programy EÚ (napr. Horizon Europe, Erasmus+), ochrana údajov či súkromné poskytovanie vzdelávacích služieb.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.