Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Publikovanie s otvoreným prístupom: diamantová cestaAsociácia Science Europe a cOAlition S v marci 2021 publikovali podrobnú správu a odporúčania vyplývajúcich zo štúdie o časopisoch s otvoreným prístupom (Open Access, OA), ktoré sú pre čitateľov a autorov bezplatné, zvyčajne označované ako „diamantové časopisy OA“. Štúdia zostáva aktuálna pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom.

Štúdia skúma oblasti, ktoré sú pre diamantové časopisy OA rozhodujúce, od právnych štruktúr a riadenia až po technické možnosti, redakčné procesy a modely financovania. V správe sa konštatuje, že diamantové časopisy predstavujú rozsiahle súostrovie relatívne malých časopisov, ktoré slúžia širokej škále vedeckých komunít. Vo veľkej miere závisia od dobrovoľníckej práce, univerzít a vládneho financovania.

Diamantové časopisy napredujú na ceste k dodržiavaniu plánu S, ale napriek vedeckým prednostiam čelia mnohým prevádzkovým výzvam. Z toho dôvodu musia byť efektívnejšie organizované, koordinované a financované.

Štúdiu zadalo združenie cOAlition S a financovala ju organizácia Science Europe s cieľom lepšie porozumieť prostrediu diamantových časopisov s otvoreným prístupom. Je vyvrcholením práce, ktorú od júna 2020 do februára 2021 vykonávalo konzorcium 10 organizácií: OPERAS, SPARC Europe, Utrecht University, UiT The Arctic University of Norway, CSI, OASPA, DOAJ, Redalyc-AmeliCA, LIBER, ENRESSH.

Viac informácií nájdete tu.

Ďalšie informácie o otvorenom prístupe nájdete tu.

Zverejnené 30.9.2021, slord