Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada a Parlament dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2023Dosiahnutá dohoda o rozpočte na rok 2023 predstavuje záväzky vo výške 186,6 miliardy eur a platby vo výške 168,7 miliardy eur. Dohodnutý rozpočet bol navýšený približne o 1 miliardu eur oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Finančné prostriedky z rozpočtu boli smerované do oblastí v súlade s potrebami členských štátov vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu, akými boli napríklad hlavne doplnenie humanitárnej pomoci či boj proti energetickej kríze. Rozpočet bude formálne prijatý Radou EÚ Parlamentom, čo bude znamenať ukončenie procesu. Hlasovanie v pléne je naplánované na 23.11.2022.

Po prijatí bude EÚ môcť zmobilizovať finančné prostriedky na pomoc pri zmierňovaní dôsledkov ruskej vojny na Ukrajine, podporu prebiehajúcej udržateľnej obnovy po pandémii ochranu a tvorbu pracovných miest či ďalšie investície do ekologickejšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy.

Okrem ročného rozpočtu budú môcť členské štáty využívať aj pomoc z nástroja obnovy NextGenerationEUMechanizmu na podporu obnovy a odolnostiako jeho kľúčovej podstaty. Komisia zároveň 9.11.2022  navrhla aj podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur na rok 2023 vo forme úverov s vysokým zvýhodnením vyplácaným v pravidelných splátkach od nasledujúceho roku.

Inštitúcie  sa rozhodli vyčleniť ďalšie prostriedky na výskumný program Horizont Európa12,4 miliardy eur bude smerovať na podporu výskumu v oblastiach ako zdravie, digitálne technológie, priemysel, vesmír, klíma, energetika a mobilita. Na program Erasmus+, na investície do mladých ľudí vrátane žiakov a študentov utekajúcich z Ukrajiny, sa prostriedky navýšili o takmer štvrť miliardy na 3,7 miliardy eur. Na Program pre jednotný trh na podporu malých a stredných podnikov v celej Únii bolo z rozpočtu pridelených 602,8 miliónov. Na financovanie vyššie spomenutého nástroja NextGenerationEU Komisia pridelila 113,5 miliardy eur z pôvodných 103,5 miliárd. Navýšené boli aj prostriedky v oblasti obrany – pôvodných 626 miliónov eur pre Európsky obranný fond (EDF) bolo navýšených na 945,7 miliónov eur, ide teda o tretinové navýšenie.

Podrobnejšie informácie o dohodnutom nasmerovaní finančných prostriedkov nájdete v Tlačovej správe.

Zverejnené 22.11.2022, Slord