Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada EÚ-India pre obchod a technológie na prvom ministerskom zasadnutíEurópska únia a India sa v Bruseli stretli na prvom ministerskom zasadnutí Rady pre obchod a technológie (TTC), ktoré je kľúčovým fórom na prehĺbenie strategického partnerstva v oblasti obchodu a technológií medzi oboma partnermi.

EÚ a India už majú pevné obchodné vzťahy. EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom Indie, pričom v roku 2022 predstavoval obchod s tovarom hodnotu 120 miliárd EUR, čo je 10,8 % celkového indického obchodu. India je 10. najväčším obchodným partnerom EÚ a predstavuje 2 % celkového obchodu s tovarom EÚ. Obchod so službami medzi EÚ a Indiou dosiahol v roku 2021 hodnotu 40 miliárd EUR.

Geostrategické výzvy posilnili spoločný záujem EÚ a Indie o zaistenie bezpečnosti, prosperity a udržateľného rozvoja na základe spoločných hodnôt. TTC pomôže zvýšiť bilaterálny obchod medzi EÚ a Indiou, ktorý je na historicky najvyššej úrovni, pričom sa v tomto roku bude obchodovať s tovarom v hodnote 120 miliárd EUR. V roku 2022 sa obchodovalo s digitálnymi produktmi a službami v hodnote 17 miliárd EUR.

Hlavné výsledky

Zasadnutie ministrov sa opieralo o prácu troch pracovných skupín.

1. Strategické technológie, digitálne riadenie a digitálna konektivita

Európska únia a India budú spolupracovať na projektoch výskumu a vývoja v oblasti:

 • kvantovej a vysokovýkonnej výpočtovej techniky s cieľom pomôcť riešiť výzvy, ako je zmena klímy a prírodné katastrofy;
 • zdravotnej starostlivosti prostredníctvom personalizovanej medicíny;
 • dôveryhodnej umelej inteligencie;
 • polovodičov;
 • štandardizácie 5G, telekomunikácií a bezpečnosti riešení zachovávajúce súkromie v prospech rozvojových krajín.

2. Zelené a čisté energetické technológie

Cieľom Európskej únie je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a cieľom Indie do roku 2070.

EÚ a India sa zamerajú na :

 • nakladanie s odpadovými vodami vrátane plastov a na premenu odpadu na vodík;
 • recykláciu batérií pre elektronické vozidlá;
 • posilnenie začínajúcich podnikov a budovanie zručností a kapacít.

3. Obchod, investície a odolné hodnotové reťazce

EÚ a India sa dohodli, že :

 • prehĺbia svoju spoločnú prácu na odolných hodnotových reťazcoch;
 • budú pracovať na riešení otázok týkajúcich sa prístupu na trh;
 • zintenzívnia svoju angažovanosť v oblasti uhlíkových opatrení na hraniciach.

Zasadnutia TTC na úrovni ministrov sa budú konať aspoň raz ročne, pričom miesto konania sa bude striedať medzi EÚ a Indiou. Medzitým sa budú pravidelne stretávať pracovné skupiny s cieľom plniť uvedené politické priority. Ďalšie ministerské zasadnutie je naplánované na začiatok roka 2024 v Indii.

Viac informácií :

Zverejnené : 29. 5. 2023, slord