Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada EÚ prijala nariadenie o Spoločnom európskom podniku pre vysokovýkonnú výpočtovú technikuDňa 13. júla 2021 prijala Rada EÚ nariadenie o založení Spoločného európskeho podniku pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC). Nariadenie posilňuje výskumné a inovačné kapacity, vývoj ekosystému super počítačovej infraštruktúry a nadobudnutie superpočítačov svetovej úrovne v Európe, čo umožní rozšíriť využitie superpočítačovej infraštruktúry na veľký počet verejných a súkromných používateľov a podporí tiež ekologické a digitálne prechody a rozvoj kľúčových zručností pre európsku vedu a priemysel.

Nové nariadenie bolo zosúladené s viacročným finančným rámcom EÚ na roky 2021 – 2027, čo umožnilo spoločnému podniku využívať financovanie z programov EÚ, ako sú Horizont Európa, Digitálna Európa a Connecting Europe Facility.

Cieľom Spoločného európskeho podniku pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku je vyvinúť, nasadiť, rozšíriť a udržiavať v EÚ popredný bezpečný a úzko prepojený ekosystém superpočítačových zariadení, kvantových výpočtov, služieb a dátovej infraštruktúry v EÚ. Nariadenie umožňuje pokračovanie v činnostiach existujúceho spoločného podniku EuroHPC, ktorý bol založený v októbri 2018 a ktorý združuje zdroje z EÚ, 27 členských štátov, 6 ďalších krajín a 2 súkromných členov: Európska technologická platforma pre HPC a Big Data Value Association.

High Performance Computing sa týka výpočtových systémov („superpočítačov“) s extrémne vysokým výpočtovým výkonom, ktoré sú schopné vyriešiť nesmierne zložité a náročné problémy. Umožňuje kľúčovým technológiám, ako je umelá inteligencia, analýza dát a kybernetická bezpečnosť, využiť obrovský potenciál ekonomiky veľkých dát.

Návrh nariadenia bol predložený Európskou komisiou v septembri 2020 a Rada EÚ sa na dohodla na všeobecnom prístupe v máji 2021.

Zdroj ERA Portal Austria, zverejnené 15.7.2021, slord