Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rast a dopad investícií na výskum a vývoj v EÚEurópsky priemyselný sektor vykázal v roku 2022 pozoruhodný nárast investícií do výskumu a vývoja, čo dokazuje prehľad investícií do priemyselného výskumu a vývoja (R&D) v EÚ. Súkromné investície do R&D v EÚ sa v roku 2022 prudko zvýšili o 13,6 %, čo predstavuje najvyššiu mieru rastu od roku 2015. Tento prudký nárast predbehol globálnych konkurentov, pričom 2500 najväčších svetových investorov do výskumu a vývoja vrátane EÚ dosiahlo rekordnú celkovú výšku investícií takmer 1250 miliárd EUR.

Dobré výsledky EÚ sú pozoruhodné najmä v automobilovom sektore, kde vedie so 42,2% celosvetových investícií do výskumu a vývoja, a v oblastiach, ako sú IKT, zdravotníctvo a biotechnológie. Z 2 500 globálnych investorov, ktorí investovali do výskumu a vývoja, pochádzalo 367 spoločností z EÚ. Polovica z nich je sústredená v Nemecku, Francúzsku a Holandsku, a spolu predstavujú 73 % súkromných investícií do výskumu a vývoja v EÚ. Medzi 1000 najväčšími investormi do výskumu a vývoja v EÚ je 18% malých a stredných podnikov.

Kľúčovým faktorom tohto rastu bol aj rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Tento program mal výrazný pozitívny vplyv na finančnú výkonnosť zúčastnených spoločností, najmä v sektoroch „Informácie a komunikácia“ a „Odborné, vedecké a technické činnosti“. Spoločnosti, ktoré získali granty v rámci programu Horizont 2020, zaznamenali nárast zamestnanosti približne o 20% a nárast celkových aktív a príjmov približne o 30% v porovnaní s firmami, ktoré nedostali finančné prostriedky.

Vplyv programu Horizont 2020 nie je rovnomerne rozložený vo všetkých odvetviach. Jeho najvýraznejšie účinky sa prejavujú v odvetviach úzko spojených s výskumom a inováciami, ako sú IKT a vedecké a technické činnosti. Tento úspech zdôrazňuje strategický význam cieleného financovania výskumu a inovácií EÚ pri posilňovaní konkurencieschopnosti EÚ a podpore rastu v kľúčových odvetviach.

Záverom možno konštatovať, že program Horizont 2020 nielenže podporil pozíciu EÚ ako lídra v celosvetových investíciách do výskumu a vývoja, ale tiež zvýšil konkurencieschopnosť a rast jej priemyselných odvetví, čo dokazuje účinnosť spoločného a interdisciplinárneho financovania výskumu a inovácií v EÚ.

Viac informácií

Zverejnené 19.12.2023, slord