Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Registrujte sa do do Alumni SK4ERA databázy!Alumni databáza SK4ERA dáva príležitosť slovenským výskumníkom pôsobiacim doma aj v zahraničí združiť sa s cieľom zvýšiť účasť Slovenska v medzinárodných výskumných projektoch.

Prihlásenie do Alumni SK4ERA so sebou prináša výhody ako:

  • Sprostredkovanie kontaktov s relevantnými domácimi aktérmi.
  • Poskytnutie zázemia a priestorov CVTI SR pre zorganizovanie podujatí alebo matchmakingových stretnutí.
  • Honorovaný mentoring pre žiadateľov o granty v programe Horizont Európa.
  • Preplatenie cestovných nákladov na matchmakingové podujatia v rámci Európskeho výskumného priestoru.

Cieľom projektu SK4ERA je zvýšiť povedomie o slovenskej vede doma aj v zahraničí, podporiť sieťovanie medzi slovenskými výskumníkmi a zahraničnými komunitami a zlepšiť prístup k informáciám o možnostiach medzinárodnej spolupráce.

 

Viac informácií

Výzva na registráciu do Alumni SK4ERA databázy

 

Zverejnené 21.05.2024, slord