Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rekordná miera úspešnosti slovenských projektov MSCA Postdoctoral fellowshipEurópska komisia publikovala výsledky výzvy MSCA Postdoctoral fellowships 2021, v ktorej rozdelila celkovo 242 miliónov eur. Granty získalo celkovo 1156 skúsených post-doktorandov, ktorí budú pracovať na univerzitách, výskumných centrách, v súkromných organizáciách alebo malých a stredných podnikoch v Európe a vo zvyšku sveta.

Výzva prilákala  8356  žiadateľov, z ktorých bolo nakoniec úspešných 14 %.  

Vedci mieriaci so svojim projektom na slovenské univerzity a výskumné inštitúcie zaznamenali najvyššiu mieru úspešnosti spomedzi všetkých členských krajín EU a programu Horizont Európa. Celková miera úspešnosti uchádzačov zo Slovenska dosiahla 28,5 %, čiže boli dvakrát úspešnejší ako priemer EÚ.

Úspešnosť uchádzačov v jednotlivých krajinách, zdroj: circabc

Schéma MSCA Postdoctoral Fellowship financuje projekty individuálnych riešiteľov. Podporí ich v realizácii vlastného originálneho výskumného projektu a zároveň rozvíja ich zručnosti prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility.

Ďalšie kolo financovania už čoskoro

Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o MSCA Postdoctoral fellowships bude otvorená 12. mája 2022. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o nadchádzajúcich príležitostiach, grantoch MSCA alebo dostávať informácie o školeniach a podpore pre slovenských kandidátov, kontaktujte MSCA NCP.  

Viac informácií k výsledkom výzvy 2021 nájdete v sekcii „Aktualizácia výzvy“, pod samotným znením výzvy na Funding & Tenders Portal.

Zdroj: Európska komisia, 23.3.2022, zur