Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Report z Európskych dní výskumu a inovácií 2021



Európska komisia zverejnila súhrnnú správu z Európskych dní výskumu a inovácií 2021, ktoré sa konali online v dňoch 23.-24. júna 2021.

Podujatia sa zúčastnilo 21 000 účastníkov a 200 rečníkov. Výskum a inovácie EÚ sú kľúčom k dosiahnutiu udržateľnej budúcnosti, najmä v oblasti boja proti zmene klímy, boja proti rakovine a ochrany našich oceánov a vôd. Správa obsahuje zhrnutia a citácie zo 70 online priamych prenosov a seminárov, ako aj z viac ako 200 konzultácií medzi účastníkmi a zástupcami Komisie vo virtuálnej „Horizon Village“.

Medzi najvýznamnejšie poznatky patria:

  • Európsky výskum a inovácie založené na spolupráci v celosvetovom meradle sú kľúčovou hnacou silou pre ekologickejšiu, zdravšiu a digitálnejšiu budúcnosť pre všetkých;
  • Európa potrebuje viac synergií medzi politikami, programami a nástrojmi na úrovni EÚ, globálnej, vnútroštátnej a miestnej úrovni, aby zostala na čele výskumu a inovácií a aby bola efektívna pri zabezpečovaní udržateľnej budúcnosti;
  • Občania musia mať aj naďalej možnosť zapojiť sa do diskusie o budúcnosti európskeho výskumu a inovácií. Občianska spoločnosť môže zohrávať kľúčovú úlohu pri realizácii ambicióznych cieľov dvojitej ekologickej a digitálnej transformácie Európy.

Výstupy správy budú podkladom pre ďalšie kroky spoluvytvárania európskej politiky v oblasti výskumu a inovácií, po ktorých bude nasledovať jej spoločná implementácia. Bude slúžiť najmä ako základ pre diskusie na konferencii o budúcnosti Európy. Okrem toho prispeje aj k ďalším iniciatívam zapojenia občanov, ako sú misie EÚ a Nový európsky Bauhaus.

Viac informácií a správu na stiahnutie nájdete tu.

Zverejnené 20.12.2021, slord