Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research Executive Agency vydala informáciu o celkových výsledkoch výzvy na predloženie návrhov v rámci Innovative Training Networks 2014V rámci výzvy Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks s dostupným rozpočtom 405,18 mil. eur, boli vydané prvé informácie rozdelené podľa tém:

  • European Training Networks z celkovépo počtu 1003 podaných žiadostí  834 splnilo podmienky.  Celkový rozpočet: 2 884 728 716 €
  • European Industrial Doctorates z celkovépo počtu 105 podaných žiadostí 76 splnilo podmienky. Celkový rozpočet: 95 492 560 €
  • European Joint Doctorates z celkovépo počtu  53 podaných žiadostí 35 splnilo podmienky. Celkový rozpočet: 116 502 293 €

Prvé projekty budú známe v októbri 2014.