Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Revízia viacročného rozpočtu EÚ v roku 2023Johannes Hahn, komisár EÚ pre rozpočet, sa nedávno vyjadril k potrebe ambicióznej revízie viacročného rozpočtu Európskej komisie. Cieľom je prispôsobiť rozpočet na aktuálne nové výzvy. Hahn uviedol, že Komisia predloží revidovaný rozpočet do prvej polovice roka 2023. Je podľa neho potrebné znížiť rozpočty na poľnohospodárstvo a kohéznu politiku pre väčšie investície do oblastí strategickej autonómie. Aktuálne EÚ vyčleňuje pätinu dostupných zdrojov na projekty súvisiace so strategickou autonómiou. Ide o technologickú oblasť ako energetika či suroviny, v ktorej je Únia príliš závislá od dovozu zo zahraničia.

Prebiehajúca vojna na Ukrajine a s tým súvisiaca energetická kríza a inflácia núti EÚ urýchľovať vývoj zelenej energie a obranných technológií. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen sa taktiež vyjadrila k potrebe zvýšenia financovania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a obrany, zdroje a priestor na flexibilitu sú však obmedzené. K potrebe väčšej flexibility sa vyjadrila aj predsedníčka parlamentného výboru pre kontrolu rozpočtu Monika Hohlmeier, ktorá uviedla, že členské štáty výrazne osekávajú rozpočet v oblasti zahraničnej politiky a inovácií a výskumu. Výbor pre rozpočet však nedávno prijal návrh uznesenia požadujúci doplnenie programu Horizont Európa o 311 miliónov eur.

Súčasný viacročný rozpočet EÚ platí do roku 2027 a podľa poslancov Európskeho parlamentu nie je určený na riešenie viacerých kríz naraz.

Viac informácií:

Zverejnené 25.10.2022, slord