Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Riadiaca rada COST potvrdila financovanie 40 nových akciíDňa 25. mája 2021 potvrdila riadiaca rada COST financovanie 40 nových akcií COST, ktoré budú spustené na jeseň 2021.

Až 43% všetkých akcií pokrýva najmenej dve vedné a technologické oblasti OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), zatiaľ čo 13% pokrýva najmenej tri oblasti, čo jasne zdôrazňuje multidisciplinárny charakter nových akcií.

Prírodné vedy sú najviac zastúpenou oblasťou (45% akcií), na druhom mieste je strojárstvo a technológia (40%), lekárske a zdravotné vedy (25%), sociálne vedy (23%), poľnohospodárske vedy (18%) a humanitné vedy (8%).

Nové návrhy v číslach:

  • 20% hlavných navrhovateľov sú začínajúci výskumníci (22% pre všetkých navrhovateľov).
  • 45% hlavných navrhovateľov sú ženy (42% pre všetkých navrhovateľov).
  • V 75% návrhov sa nachádzajú účastníci z MSP a priemyslu.
  • 25% hlavných navrhovateľov pochádza z cieľovej krajiny zameranej na inkluzívnosť (ITC) (42% všetkých navrhovateľov).
  • 73% budúcich sietí prilákalo účastníkov z celého sveta.
  • 23. júna 2021 budú akcie COST a ich memorandum o porozumení k dispozícii na webovej stránke COST a prvé zasadnutia riadiaceho výboru sa začnú od septembra do októbra 2021.

Celý článok nájdete tu.

Zverejnené 8.6.2021, slord