Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rozšírenie pre-skríningových služieb pre Inštitucionalizované európske partnerstváPodpora žiadateľov z tzv. widening krajín prostredníctvom služieb pre-skríningu projektových návrhov bola zavedená aj pre Inštitucionalizované európske partnerstvá v rámci Piliera II programu Horizont Európa.  Medzi krajiny, ktoré môžu využiť služby medzinárodných expertov patrí aj Slovensko.

Služba je oficiálne dostupná na portáli wideraexperts.eu a týka sa nasledovných partnerstiev:

 

Cieľom bezplatného portálu je podporiť žiadateľov z widening krajín, ktorí plánujú predložiť projektové návrhy v rámci programu Horizont Európa cez schémy Rozširovanie účasti a posilnenie ERA, klastre Piliera II, Inštitucionalizované európske partnerstváEIC Pathfinder.

Portál uľahčuje „matchmaking“ odborníkov s uchádzačmi z widening krajín, a tým pomáha zabezpečiť kvalitu projektových návrhov vďaka spätnej väzbe, ktorú žiadatelia dostanú od odborníkov.

Medzinárodný pre-skríning projektov je služba, ktorú môžu využiť projektoví koordinátori alebo partneri (so súhlasom koordinátora) na vyhodnotenie projektového návrhu vo vysokom štádiu prípravy. Táto služba je k dispozícii pre slovenské subjekty prostredníctvom národných kontaktných bodov (NCP) v závislosti od programovej oblasti Horizontu Európa.

V prípade, že máte záujem o poradenstvo medzinárodného experta, je potrebné predložiť projektový návrh do databázy najneskôr 21 kalendárnych dní pred uzávierkou výzvy.

Zverejnené 23.04.2024, slord