Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SAVE THE DATE: Medzinárodná konferencia DRIVENMedzinárodná konferencia DRIVEN. Zdroj: https://www.projectdriven.eu

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu DRIVEN na tému „Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive“, ktorá sa uskutoční dňa 7. júna 2023 v priestoroch CVTI SR.

Medzinárodná konferencia predstaví výsledky projektu Erasmus+ DRIVEN, ktorého cieľom bolo prispieť k vybudovaniu vzdelanej skupiny ľudí schopných aktívnym prístupom docieliť proces zlepšovania procesov pri výrobe vozidiel, ktoré budú mať menej negatívny vplyv na životné prostredie.

Pre neustále zefektívňovanie procesov pri výrobe dopravných prostriedkov sú potrebné nové vedomosti a zručnosti. Z tohto dôvodu je potrebné organizovať školenia a zvyšovať povedomie v tejto oblasti. Projekt svojím obsahom a zameraním na kombináciu automobilového priemyslu a vyššie vzdelávanie pre ekologické a obehové hospodárstvo by mal zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu ľudí, ktorí budú schopní prispieť k ekologickým cieľom v automobilovom priemysle. Priority projektu sú definované berúc do úvahy environmentálne potreby pri príprave mladých ľudí pre priemysel.

Cieľom záverečného podujatia je diseminácia získaných informácií a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v rámci projektu Erasmus+ DRIVEN širšej odbornej komunite, ako aj podpora dialógu medzi príslušnými ministerstvami a inštitúciami v SR zameranými na problematiku obehového hospodárstva.

Predbežný program

Registrácia

Projekt Erasmus+ DRIVEN. Zdroj: https://www.projectdriven.eu

Zdroj: CVTI SR; https://www.projectdriven.eu, zverejnené: 22. 5. 2023, autor: rpa