Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Seminár IGLO Open „Evaluation novelties under Horizon Europe“: prezentácia a videozáznamDňa 7. septembra 2021 Národná kancelária Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie (NRDIO) a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) spoločne zorganizovali online seminár IGLO Open s názvom “Evaluation novelties under Horizon Europe”. Seminár bol venovaný na téme noviniek v predkladaní a hodnotení projektov v rámci programu Horizon Europe (2021 – 2027).

Semináre IGLO Open sú pravidelne organizované kanceláriami neformálnej siete styčných kancelárií pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (Informal Group of Liaison Offices, IGLO) pre širšiu komunitu zainteresovaných strán v oblasti európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Pozvanou rečníčkou bola Isabel Vergara-Ogando, zástupkyňa vedúceho oddelenia Spoločného implementačného centra Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie. Účastníkom poskytla prezentáciu s podrobnými informáciami o hlavných novinkách programu.

Online podujatia sa zúčastnilo viac ako 230 účastníkov. Prezentácia a záznam z podujatia sú k dispozícii nižšie.

Oprava (týkajúca sa záznamu):

Plány rodovej rovnosti (Gender Equality Plans, GEP) sa budú vyžadovať počnúc výzvami na predkladanie projektov, ktoré majú uzávierku v roku 2022.

Celé znenie vyňaté z často kladených otázok Európskej komisie:

Otázka: Kedy sa začne v programe Horizon Europe uplatňovať Plán rodovej rovnosti (GEP) ako kritérium oprávnenosti žiadateľa?

Odpoveď: Počas prvého roka programu Horizon Europe bude prebiehať prechodné obdobie: toto kritérium oprávnenosti sa netýka výziev na predkladanie návrhov s uzávierkami v roku 2021 a bude sa uplatňovať až od výziev s uzávierkami v roku 2022. Okrem toho v prípade výziev s termínmi v roku 2022 a neskôr, keď bude návrh projektu po hodnotení vybraný na financovanie, budú mať partneri konzorcia, ktorých sa toto kritérium oprávnenosti týka, až do podpisu grantovej dohody čas na potvrdenie, že majú vypracovaný GEP.

Pre viac informácií kliknite sem.

Zverejnené 8.9.2021, slord