Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Seminár o výzvach EIC s členskými štátmiV dňoch 22. až 27. septembra 2022 zorganizovali manažéri programov EIC niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých sa diskutovalo o príslušných výzvach EIC s pozvanými odborníkmi z členských štátov EÚ a pridružených štátov. Zasadnutia moderovali Anne-Marie Sassen, vedúca oddelenia „Kancelária programových manažérov“, a Keith Sequeira, vedúci oddelenia „Rada EIC, stratégia a spätná väzba k politike“. Každé zasadnutie sa týkalo troch schém financovania EIC – Pathfinder, Transition a Accelerator.

Programoví manažéri vysvetlili svoju metodiku, ktorú použili pri vytváraní výziev, rozvinuli svoje očakávania týkajúce sa výsledkov a predstavili svoje nápady pre rok 2024 a ďalšie roky.  Všetky workshopy priniesli podnetné a plodné diskusie s odborníkmi. Vedúci programov uvítali a ocenili prezentované nápady.

Témy workshopov: 

  • Zdravotnícke technológie a zdravotnícke pomôcky
  • Zdravie a biotechnológie
  • Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
  • Vesmírne systémy a technológie
  • Energetické systémy a zelené technológie
  • Pokročilé materiály a environmentálna udržateľnosť
  • Kvantové technológie a elektronika
  • Architektúra, Inžinierstvo, Stavebníctvo 

Ak sa chcete dozvedieť akým témam sa budú EIC výzvy v nadchádzajúcich rokoch venovať navštívte stránky EIC.

Viac informácií: Seminár o výzvach EIC s členskými štátmi

Zverejnené: 19.10.2022, slord