Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Seminár – Projekt EAgLE o pokročilých materiálochProjekt EAgLE je podporený z prostriedkov 7. rámcového programu a realizuje rôzne projekty zamerané na pokročilé materiály. Ide o veľmi úspešný projekt, ktorý už získal niekoľko významných medzinárodných ocenení (napr. v súťaži Innova 2014).

Všetky projekty, ktoré boli na seminári prezentované, si môžete pozrieť tu.

Jedotlivý výskumníci na seminári uviedli, že sú otvorení novým partnerom a účastníkom, ktorí by sa chceli do projektov zapojiť a prispieť tak svojimi vedomosťami a  skúsenosťami. Záujemcovia preto môžu výskumníkov kontaktovať priamo, prípadne sa  môžu obrátiť na kontaktnú agentúru Poľskej akadémie vied v Bruseli.

K dispozícii je aj stručný záznam zo stretnutia.