Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Septembrový workshop o digitálnej transformácii výskumu a inovácií v oblasti pokročilých materiálovV reakcii na výzvu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, aby sa podnikli kroky v oblasti „vyspelých materiálov pre vedúce postavenie v priemysle„, Európska únia nedávno zorganizovala kľúčový workshop v rámci Aktu o kritických surovinách. Jeho cieľom bolo urýchliť digitalizáciu výskumu a inovácií v oblasti vyspelých materiálov.

Generálne riaditeľstvo EK pre výskum a inovácie, ktoré je vedúcou silou tejto iniciatívy, uznalo obrovský potenciál, ktorý digitalizácia ponúka výskumu a inováciám v oblasti materiálov. Využitím digitálnych technológií, počnúc dokumentáciou údajov a modelovaním materiálov až po robotiku a umelú inteligenciu, môžu inovátori výrazne urýchliť výskum a navrhovanie pokročilých materiálov.

Workshop odzrkadlil princípy manifestu Materiály 2030 a zdôraznil naliehavú potrebu spolupráce, ktorá prepája digitálnu sféru s odbornými znalosťami v oblasti materiálov.

Podujatie bolo rozdelené na jednotlivé sekcie, z ktorých každá sa venovala osobitnému aspektu digitalizácie:

  • Návrhové platformy pre pokročilé materiály:

Tento segment objasnil harmonizáciu digitálnych zručností s vývojom materiálov. Delegáti preskúmali potenciál platforiem, ako je nemecký program Material Digital, francúzsky program DIADEM a projekt BIG-MAP venovaný inováciám v oblasti batérií.

  • Evolučná sila údajov:

Dáta, najmä ak sa využívajú prostredníctvom umelej inteligencie a strojového učenia, môžu priniesť revolúciu v oblasti výskumu a inovácií. Táto časť sa hlbšie zaoberala vývojom vedeckého prostredia a účastníkom predstavilo koncept Materials Commons – platformy, ktorej cieľom je zjednotiť zainteresované strany.

  • Budúcnosť je v zdieľaní:

V tretej časti boli predstavené nástroje a služby na zdieľanie údajov, pričom sa zdôraznil ich význam pre komunitu materiálov a obehové hospodárstvo. Ústredným prvkom európskeho úsilia je Európsky otvorený vedecký cloud (EOSC) a Spoločné európske dátové priestory, ktoré podporujú bezpečnú, interoperabilnú a medziodborovú spoluprácu v oblasti údajov. Iniciatíva Gaia-X je príkladom tohto prístupu, pričom Catena-X uplatňuje tieto zásady v automobilovom sektore, čím zdôrazňuje úlohu digitalizácie pri napredovaní obehového hospodárstva.

Digitalizácia a umelá inteligencia menia podobu vedy, najmä v oblasti výskumu a inovácií pokročilých materiálov. Premyslené strategické rozhodnutia sú nevyhnutné na využitie tohto potenciálu pre rast Európy. Septembrový seminár ponúkol cenné poznatky o Európe a prínose Európskej komisie k tejto transformácii. Tieto diskusie budú formovať nadchádzajúci koordinovaný plán s členskými štátmi o vedúcom postavení priemyslu v oblasti pokročilých materiálov.

Zverejnené 6.11.2023, slord