Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sergej Možina zvolený za spolupredsedu ERA FóraNové ERA fórum si na svojom ustanovujúcom zasadnutí 14. februára 2022 zvolilo Sergeja Možinu zo Slovinska za spolupredsedu. Vo svojej úlohe bude zastupovať členské štáty.

ERA fórum je orgán, ktorý vypracuje politický program Európskeho výskumného priestoru (ERA) a rozhodne o opatreniach potrebných na podporu jednotného európskeho trhu pre výskum a inovácie.

Každý z 27 členských štátov bude mať vo Fóre jedného zástupcu a jeden zástupca bude zastupovať Európsku komisiu.

Toto usporiadanie umožní univerzitným, výskumným a podnikateľským združeniam pripojiť sa ku Komisii a členským štátom pri formovaní konkrétnych politických opatrení v oblasti budovania ERA.

Spolupredseda členských štátov bude mať významnú a náročnú úlohu pri vedení a organizácii ERA fóra, spoločne s tímom riaditeľky Anny Panagopoulou z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie.

Pán Možina má dlhoročné skúsenosti a detailné znalosti európskej politiky v oblasti výskumu a inovácií. Počas nedávneho slovinského predsedníctva Rady EÚ predsedal pracovnej skupine Rady EÚ pre výskum, pričom dosiahol vynikajúce výsledky. Pri hlasovaní získal jednomyseľnú podporu členov ERA fóra.

Viac informácií:

Zverejnené 18.2.2022, slord