Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Skupina odborníkov posúdi potrebu medzinárodnej platformy pre výskum potravinových systémovDňa 17. februára 2021 zriadila Európska komisia novú skupinu odborníkov na vysokej úrovni, ktorá má počas svojho mandátu za úlohu hodnotiť potreby, možnosti, vplyvy a možný prístup pre medzinárodnú platformu pre výskum potravinových systémov (International Platform for Food Systems Science, IPFSS). Táto skupina odborníkov sa bude osobitne zaoberať nedostatkami vedeckých prístupov a vedeckých dôkazov pri riadení potravinových systémoch,s cieľom podporiť ich lepšie globálne riadenie.

Expertná skupina bude pozostávať z 19 medzinárodných odborníkov z rôznych disciplín a kontinentov. Skupinu bude viesť Tom Arnold, predseda írskeho výboru pre poľnohospodársko-potravinársku stratégiu do roku 2030, ktorý bude úzko spolupracovať s GR EK pre výskum a inovácie a ďalšími kľúčovými útvarmi EK.

Skupina by mala pracovať po dobu 18 mesiacov. Prvé výsledky sú očakávané do júna 2021. Poslúžia ako hmatateľný výstup EÚ na prípravnom summite OSN o potravinových systémoch, ktorý je naplánovaný na júl 2021. Okrem toho spätná väzba a výsledky z prípravného a nadchádzajúceho summitu budú inšpiráciou a usmernením pre druhú časť práce odbornej skupiny, ktorá má byť dokončená do mája 2022. Pozostávať bude zo súboru možností a politických odporúčaní pre ďalšie posilnenie medzinárodného vedecko-politického rozhrania pre lepšie riadenie potravinových systémov.

Zoznam členov skupiny odborníkov nájdete tu.

Viac informácií: