Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovenská republika v Horizonte 2020Konferencia Slovenská republika v Horizonte 2020 sa konala pri príležitosti prvého roku od otvorenia SLORD. Organizátormi konferencie bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj.

Cieľom podujatia bolo priblížiť vedcom a výskumníkovm dôvody založenia SLORD, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020. Zároveň boli na podujatí predstavené najlepšie praktiky a skúsensoti slovenských výskumníkov s rámcovými programami a Horizontom 2020, a to v rámci dvoch panelov:

  • Stratégie účasti v Horizonte 2020
  • Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčania

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 170 zástupcov všetkých výskumných sektorov.

Dokumenty ku konferencii si môžete stiahnuť nižšie.

Pozvánka

Program

Prezentácie

Tlačová správa

Tlačová správa 2

Správa z konferencie 

Fotogaléria

Video záznam

Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020 (1. časť) Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020 (2. časť)