Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovenské mestá sa chcú zúčastniť Misie – Klimaticky neutrálne a inteligentné mestáEurópska komisia zverejnila zoznam európskych miest, ktoré sa zapojili do výzvy a vyjadrili svoj záujem o účasť na aktivitách Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Cieľom misie je dosiahnuť do roku 2030 prostredníctvom zavádzania inteligentných a zelených riešení stovky klimaticky neutrálnych miest. Tie budú zároveň slúžiť ako centrá inovácií, ktorých overené riešenia budú môcť využiť aj ďalšie európske mestá na ceste ku klimatickej neutralite. Do výzvy, ktorá bola otvorená do 31. januára 2022, predložilo prihlášku 377 miest, z ktorých do fázy hodnotenia postúpilo 362 oprávnených.

Záujem zapojiť sa do misie prejavilo aj 6 slovenských miest, ktoré poskytli informácie o svojej súčasnej situácii, prebiehajúcej práci a budúcich plánoch v oblasti klimatickej neutrality a znížovania emisií skleníkových plynov. Po posúdení nezávislými odborníkmi Komisia v apríli 2022 oznámi zoznam vybraných miest. Prvé mestá budú môcť začať pracovať na svojich klimatických zmluvách s podporou určenej platformy hneď po ukončení výberového procesu.

EU mission

Bratislave, Galante, Košiciam, Martinu, Novým Zámkom a Skalici držíme palce, aby uspeli medzi konkurenciou a ocitli sa na zozname 100 miest, ktoré budú pozvané spolupracovať s vedomostnou základňou a platformou misie pri príprave klimatických zmlúv a investičných plánov pre dosiahnutie klimatickej neutrality.

Všetky informácie pre mestá k misii:

Zdroj: EK, 24.02.2022, mit