Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovenské univerzity sú členmi až 3 nových Európskych univerzitných alianciíEurópska komisia 28. júna oznámila výsledky výzvy programu Erasmus+ na rok 2024 v rámci Iniciatívy európskych univerzít, ktorá poskytuje podporu združeniam vysokoškolských inštitúcií. Týmto výsledkom sa k 50 predtým vybraným alianciám európskych univerzít pridáva 14 nových aliancií, z ktorých každá dostane až 14,4 milióna EUR na obdobie štyroch rokov. Slovenské univerzity sú teraz členmi celkovo 8 aliancií:

Nová aliancia KreativEU – Knowledge and Creativity European University s Trnavskou univerzitou v Trnave

Nová aliancia PIONEER – The European University for Future Cities so Žilinskou univerzitou v Žiline

Nová aliancia EMERGE – Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

INVEST koordinovaná Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre

ULYSSEUS s Technickou univerzitou v Košiciach

ENLIGHT s Univerzitou Komenského v Bratislave

EULiST so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave

FilmEU s Vysokou školou múzických umení v Bratislave

V súčasnosti 64 aliancií európskych univerzít zahŕňa viac ako 560 vysokoškolských inštitúcií všetkých typov vo všetkých regiónoch Európy. Pridanie nových aliancií predstavuje dôležitý míľnik, ktorým sa dosiahne cieľ Európskej stratégie pre univerzity, aby do polovice roka 2024 vzniklo aspoň 60 aliancií európskych univerzít s viac ako 500 zapojenými univerzitami.

Aliancie európskych univerzít spájajú novú generáciu Európanov a umožňujú im študovať a pracovať v rôznych európskych krajinách, v rôznych jazykoch, v rôznych odvetviach a akademických disciplínach. Univerzitné aliancie majú za cieľ:

  • zaviesť dlhodobú spoločnú stratégiu vzdelávania v službách spoločnosti, podľa možnosti s prepojením na výskum a inovácie
  • budovať európske medziuniverzitné kampusy pre študentov a zamestnancov, aby mohli študovať a pracovať v rôznych európskych krajinách, v rôznych jazykoch a v rôznych sektoroch a akademických disciplínach
  • vytvoriť európske tímy vytvárajúce znalosti so svojím inovačným ekosystémom, ktoré pomôžu riešiť súčasné a budúce spoločenské výzvy

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Eramus+ na rok 2024 podporuje aj zriadenie Spoločenstva praxe pre európske univerzity, čím sa posilní vzájomné učenie medzi alianciami a podporí šírenie opakovane použiteľných výsledkov a modelov v rámci širšieho sektora vysokoškolského vzdelávania.

Publikované 9.7.2024, slord