Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovenské úspechy na Súťaži EÚ pre mladých vedcov (EUCYS)Počas týždňa od 13-18.9.2022 sa v Holandskom Leidene zišli mladí vedci vo veku 14-20 rokov, aby odprezentovali dokopy 85 rôznych projektov pred medzinárodnou 22-člennou porotou zloženou z vysokokvalifikovaných vedcov a inžinierov. Tieto projekty pokrývali široké spektrum vedeckých oblastí vrátane biológie, fyziky, chémie, informatiky, spoločenských vied, životného prostredia, matematiky, inžinierstva a medicíny.

Druhú cenu získal aj Slovák Jakub Gál s projektom „Optimalizovaná CNN implementovaná na kamere TPU na autonómnom robotovi a analógový akcelerátor neurónovej siete s paralelným potrubím s otvoreným zdrojovým kódom“. Okrem neho Slovensko úspešne reprezentovala aj 20-ročná Lucia Cengelová s projektom z biomedicínskej oblasti „Výpočtový návrh a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov“, za ktorý získala cenu CNIC. Ide o trojdňový pobyt v CNIC – Národnom centre pre kardiovaskulárny výskum v Španielsku.

Súťaž je iniciatívou Komisie v rámci programu Veda a spoločnosť a funguje od roku 1989, kedy sa jej zúčastnilo 53 mladých vedcov. Toto číslo sa odvtedy zvýšilo na priemerne 150 účastníkov ročne. Cieľom je podporiť spoluprácu a výmenu informácií medzi mladými vedcami, podporiť ich v budúcom štúdiu a kariére v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky. Zároveň im dáva možnosť získať poradenstvo od odborníkov, spoznať rovesníkov s rovnakými záujmami a vyzdvihuje ich najlepšie výsledky, čím priťahuje záujem širokej verejnosti a médií.

Viac informácií:

Zverejnené: 20.9.2022, slord