Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovenské vysoké školy dostanú finančný príspevok na ukrajinských študentov, zároveň im budú preplácané aj jazykové kurzyVysokoškolskí študenti utekajúci pred vojnou budú môcť dokončiť svoje štúdium na slovenských vysokých školách. Tým rezort školstva prerozdelí na takýchto študentov 1,8 milióna eur. Preplácať bude aj jazykové kurzy. Ministerstvo zároveň predstavilo sankcie v súvislosti s inváziou na Ukrajine. Prerušená bude spolupráca vo vede, výskume aj pri výmene ruských študentov.

Ministerstvo školstva pripravilo 2 balíky opatrení:

  1. finančná pomoc vo výške – 1,875 milióna eur na podporu prijímania študentov zasiahnutých konfliktom. Na každého študenta tak vysoká škola dostane až 2500 eur a prijať bude môcť 1000 študentov. Túto finančnú pomoc možno aj refundovať spätne od začiatku invázie (24.2.2022);
  2. preplácanie jazykových kurzov pre ukrajinských študentov v rámci rozvojových projektov je vyčlenených ešte dva a štvrť milióna eur na podporu centier jazykovej prípravy a poradenských služieb.

Okrem prijatých opatrení sa vedie diskusia o legislatívnych zmenách najmä v súvislosti s novelou vysokoškolského zákona a odpovedajú na otázky ako napríklad : akým spôsobom možno prijímať študentov, keď nemajú so sebou potrebné dokumenty, napríklad maturitný doklad, a takisto zahrnie do sociálnych štipendií aj študentov zasiahnutých konfliktom.

Zákon o uznávaní dokladov, ktorý je momentálne v parlamente, by odstránilo vyžadovanie osvedčených kópií dokladu a rozhodnutia o vzdelaní pre zdravotných pracovníkov, bolo by odpustené prikladanie potvrdenia o oprávnení vysokej školy z tretej krajiny a zároveň by sa uznal stupeň vzdelania aj pri tretích krajinách. Úpravou má prejsť aj Fond na podporu vzdelávania, ktorý by sa mal rozšíriť aj o osoby, ktoré boli zasiahnuté ozbrojeným konfliktom.

Okrem pomoci Ukrajine prijal rezort školstva aj sankcie voči Ruskej federácii. Najvýznamnejšie je zastavenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu s Ruskom a takisto aj v oblasti výmeny študentov.

Viac informácií:

Zverejnené 24.3.2022, slord