Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovensko 1. júla 2022 prebralo predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorkeNa snímke zľava slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, poľský prezident Andrzej Duda, český prezident Miloš Zeman a v popredí odzadu maďarský prezident János Áder počas stretnutia v rámci 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny V4 vo Varšave v Poľsku 9. februára 2021. Zdroj: TASR

V oblasti prepojenia sa bude predsedníctvo orientovať na prehlbovanie regionálnej spolupráce v oblasti rozvoja dopravy vrátane budovania cezhraničných prepojení.

Slovensko 1. júla 2022 prevzalo v poradí už šieste predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4). Predsedať bude do júna 2023. Prioritami krajiny budú štyri tematické oblasti – prepojenia, ekonomika, udržateľnosť a ľudia. Vyplýva to z programu predsedníctva SR vo V4.
Ako uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR: Slovenské predsedníctvo vo V4 nadviaže na prioritné iniciatívy v rámci strategických cieľov vytýčených počas predchádzajúcich predsedníctiev s dôrazom na jasný príspevok k spoločným európskym riešeniam a s praktickým pozitívnym dosahom na občanov.
Rezort diplomacie podotkol, že vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine musí byť spolupráca krajín viac ako kedykoľvek predtým založená na princípoch dodržiavania ľudských práv, slobody, demokracie, právneho štátu, dobrých susedských vzťahov a oddanosti k európskej integrácii a transatlantickej spolupráci.
V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady o udelení štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavskej republike ich budú krajiny V4 ďalej podporovať na ceste do EÚ. „Zároveň budeme pomáhať pri napĺňaní stanovených priorít, aby bol udelený štatút kandidátskej krajiny Gruzínsku,“ dopĺňa ministerstvo. Osobitná pozornosť bude zameraná na zmierňovanie dôsledkov pretrvávajúcej humanitárnej krízy vzniknutej na Ukrajine.

V oblasti prepojenia sa bude predsedníctvo orientovať na prehlbovanie regionálnej spolupráce v oblasti rozvoja dopravy vrátane budovania cezhraničných prepojení. Zamerať sa chce aj na ďalší rozvoj jadrovej energetiky a zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetky nízkouhlíkové technológie.
V oblasti ekonomiky sa chce predsedníctvo zamerať na zelenú a digitálnu transformáciu. Prioritou bude udržateľné financovanie vrátane implementácie plánu obnovy. Kapitola udržateľnosť kladie dôraz na rozvoj spolupráce v témach, ako sú obehové hospodárstvo, zmena klímy či ochrana ovzdušia a prírody. V tematickej oblasti ľudia predsedníctvo reflektuje nedávne zvýšenie ročného rozpočtu Medzinárodného vyšehradského fondu s cieľom posilniť spoluprácu predovšetkým v oblasti mobility mládeže a medziľudských kontaktov.

Vyšehradská skupina

Vyšehradská skupina (V4) sa stala na začiatku 90. rokov príkladom spolupráce s cieľom podporiť demokratickú transformáciu a úspešnú integráciu svojich členov do európskych a euroatlantických štruktúr. Práve na vzájomnú podporu pri spoločnom návrate do Európy sa koncentrovala spolupráca v počiatočnom období.

Ako uviedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na summite prezidentov krajín V4, ktorý sa konal vo februári 2021 v Poľsku pri príležitosti 30. výročia založenia formátu V4: Ciele, ktoré si Vyšehradská štvorka vytýčila pred tromi desaťročiami – budovať demokraciu, rozvíjať slobodu a vrátiť náš región do zjednotenej Európy – môžeme považovať za naplnené a môžeme sa začať pozerať po nových spoločných cieľoch.

Čítajte viac:

Zdroj: TASR, zverejnené: 1. 7. 2022, autor: rpa