Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovensko podpísalo zmluvu o pridružení k ESAZdroj: Slovak Space Portal

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis podpísal dňa 14.6.2022 v sídle Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Holandsku zmluvu o pridružení Slovenskej republiky. Zmluva o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (Zmluva o pridružení) nahrádza aktuálne (do 04.08.2022) platnú Zmluvu o ECS a posilňuje doterajší vzájomný bilaterálny vzťah SR s ESA pridružením do agentúry.

Status pridruženého člena ESA prinesie možnosť zapojiť sa do projektov, posilnenie nášho výskumného potenciálu a nové možnosti pre slovenské firmy. V praxi Slovensko získa nové kontrakty pre slovenské firmy a univerzity v oblasti vesmírnych technológií a výskumu.

Slovensko bude môcť spolupracovať na vesmírnom výskume a participovať na programoch ESA. Taktiež bude mať možnosť sa priamo zapájať do tendrov a výziev ESA či dodávateľských reťazcov.

Prinesie to tiež pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov a podporu pre slovenské startupy, malé a stredné podniky.

Európska vesmírna agentúra (ESA)

ESA vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. Zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010. Dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu a dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku.

Do teraz mali slovenské subjekt možnosť zapojiť sa do kozmických projektov ESA prostredníctvom programu PECS (z anglického „Plan for European Cooperating States“).

Zdroj: www.slovak.space, zverejnené: 21.6.2022, autor: kha