Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovenský úspech vo výzvach v oblasti kyberbezpečnostiV minuloročných výzvach programu Digitálna Európa zameraných na oblasť kyberbezpečnosti uspelo všetkých 8 prihlásených slovenských projektov. Slovensko je tak krajinou s najväčším počtom projektov v rámci tejto série výziev spomedzi všetkých zúčastnených štátov. Financovanie bolo pridelené všetkým 70 projektom, ktoré uspeli v hodnotení. Je treba takisto dodať, že v dôsledku veľkého počtu neúspešných subjektov zostalo v rámci výzvy nevyužitých veľa prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne využité na posilnenie nadchádzajúcich výziev.

Program Digitálna Európa poskytuje strategické finančné prostriedky na riešenie výziev digitalizácie a podporuje projekty v piatich kľúčových oblastiach kapacít: v oblasti superpočítačov, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, pokročilých digitálnych zručností a zabezpečenia širokého využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti, a to aj prostredníctvom digitálnych inovačných centier. S plánovaným celkovým rozpočtom 7,5 miliardy EUR má za cieľ urýchliť oživenie hospodárstva a formovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, ktorá prinesie výhody všetkým, ale najmä malým a stredným podnikom. Tento program je však viac zameraný na implementáciu digitálnych technológií ako na ich výskum a vývoj.

V porovnaní s programom Horizont Európa, ide o relatívne nový program a preto ešte nie je veľmi známy verejnosti, veľa subjektov s ním nemá ešte veľké skúsenosti a preto je úspešnosť v ňom vyššia ako v prípade Horizontu Európa. Všetky prihlasujúce sa subjekty sú preto na približne rovnakej štartovacej čiare.

Do 26.9.2023 sú otvorené ďalšie výzvy v oblasti implementácie kyberbezpečnosti.

Slovenským kontaktným bodom pre tento program je:

Ing. Marek Tóth

Odbor priamo riadených programov EÚ a digitálnych infraštruktúr,

Sekcia digitálnej agendy MIRRI SR

+421 2 2092 8210 

marek.toth@vicepremier.gov.sk 

Viac informácií:

Zverejnené 2.8.2023, slord