Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovinsko prebralo predsedníctvo Rady EÚDňa 1. júla 2021 preberalo Slovinsko od svojho portugalského predchodcu predsedníctvo Rady EÚ na druhý polrok 2021. Od roku 2008 ide o druhé slovinské predsedníctvo Rady EÚ.

V oblasti výskumu a inovácií sa nové predsedníctvo Rady EÚ prioritne sústreďuje na nasledovné oblasti:

  • Inštitucionalizované európske partnerstvá;
  • Ďalší rozvoj obnoveného Európskeho výskumného priestoru (ERA);
  • Medzinárodná spolupráca;
  • Rodová rovnosť vo výskume a inováciách.

Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za výskum je naplánované na 19. júla 2021 v Slovinsku, ktoré sa zameria na nový Európsky výskumný priestor (ERA) a Globálny prístup k výskumu a inováciám.

Ďalšie formálne zasadnutie Rady EÚ sa uskutoční 28. septembra 2021 v Bruseli a predpokladá sa na ňom prijatie záverov Rady EÚ o globálnom prístupe k výskumu a inováciám.

Viac informácií:

Zverejnené 7.7.2021, slord