Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SME Instrument a Fast Track to InnovationNa každomesačnom podujatí IGLO Open boli odprezentované výsledky prvých 3 uzávierok v SME Instrumente (2 uzávierky vo fáze 1 a jedna vo fáze 2). Celkovo bolo podaných 3 238 projektov, z toho 82 zo Slovenska. SME Instrument sa stretol s veľkým záujmom malých a stredných firiem, o čom svedčí aj nízka miera úspešnosti.

Viac informácií o podujatí si môžete prečítať tu.

Prezentáciu z podujatia si môžete stiahnuť tu.