Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SME Instrument: Prvých 155 podporených projektovEurópska komisia publikovala zoznam prvých MSP, ktoré získali podporu v 1. fáze SME Instrumentu.

Európska komisia 18. septembra publikovala zoznam prvých MSP, ktoré získajú grant v celkovej hodnote 3 mil €. Celkovo bolo podaných 2 662 projektov. Hodnotenie nezávislých expertov ukázalo, že 317 z týchto návrhov vyhovelo hodnoteniu. Z nich 155 (49%) bolo vybraných pre financovanie.

Spoločne sa financie prerozdelia do 21 krajín (Slovensko medzi nimi nebolo), pričom na jeden projekt je pridelených € 50 000 v prvej fáze. Následne v druhej fáze sa MSP môže uchádzať o max. €  2,5 mil./projekt.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1015_en.htm