Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Societal Transformations in the Digital Age: záznam a prezentácie z podujatiaStyčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli spoločne s partnerskými styčnými kanceláriami Neth-ER, LINO a PolSCA zorganizovali dňa 12. mája 2022 medzinárodné podujatie s názvom Societal Transformations in the Digital Age: Opportunities for Interdisciplinary Research in Horizon Europe.

Cieľom tohto podujatia bolo spojiť odbornú vedeckú komunitu, ktorá sa zaoberá otázkami súvisiacimi s vplyvom digitálnych technológií na spoločnosť. Poskytnuté boli aj príležitosti na nadväzovanie nových partnerstiev medzi účastníkmi.

Počas tohto poldenného podujatia sme diskutovali o súčasných výzvach súvisiacich s digitálnou transformáciou našich demokracií a spoločenského a hospodárskeho života, predstavili sme zaujímavé príklady interdisciplinárnych projektov, ktoré spájajú rôzne výskumné a inovačné komunity, a taktiež sme nevynechali hlavné možnosti financovania, ktoré sú k dispozícii výskumníkom pôsobiacim v tejto oblasti.

Slovenské zastúpenie

Na tomto podujatí sme si vypočuli pútavé prezentácie aj v podaní rečníkov zo Slovenska. V úvodnom paneli vystúpil Vladimír Šucha, v súčasnosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave a v rokoch 2014 až 2019 generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC). Vladimír Šucha je spoluautorom správy ‘Humans and Societies in the Age of Artificial Intelligence’, ktorá sa stala jednou z najčítanejších odborných správ európskych inštitúcií v posledných rokoch. Správa sa zaoberá niektorými potenciálnymi vplyvmi umelej inteligencie na tvorivosť, kultúru, vzdelávanie a širšie na jednotlivcov a spoločnosti a poskytuje užitočné poznatky pre tvorcov politík EÚ.

V druhom paneli zameranom na predstavenie úspešných interdisciplinárnych projektov financovaných z prostriedkov EÚ vystúpil Andrej Školkay, vedúci výskumný pracovník pôsobiaci v Škole komunikácie a médií. Výskumná organizácia je partnerom projektu DEMOS, financovaného z predošlého rámcového programu Horizont 2020 (2014-2020), ako aj ďalšieho projektu COMPACT. Andrej Školkay predstavil aktivity projektu DEMOS a ambície organizácie v rámci programu Horizont Európa (2021-2027).

Videozáznam a prezentácie z podujatia sú k dispozícii na webstránke podujatia.

Zverejnené 17.5.2022, slord