Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SOFT Innovation Prize 2022: aktuálne otvorená súťaž v oblasti jadrovej syntézyVyužitie energie jadrovej syntézy na Zemi by poskytlo udržateľnú energiu v takmer neobmedzenom rozsahu. Tým by sa zabezpečili potreby rastúcej svetovej populácie. Tento typ energie je bezpečný, nie je náročný na odpad a je šetrný ku klíme.

Cena SOFT (Symposium on Fusion Technology) je odmenou pre vynikajúcich výskumníkov alebo priemyselné odvetvia, ktoré sa snažia nájsť nové riešenia (prípadne so širším uplatnením) na obrovské výzvy v oblasti jadrovej syntézy. Cena tiež vyzdvihuje excelentnosť výskumu a inovácií v oblasti jadrovej syntézy, ako aj kvalitu zapojených výskumných pracovníkov a priemyselných odvetví.

SOFT predstavuje konferenciu, na ktorej sa cena udeľuje. Cieľom súťaže je stimulovať výskumnú komunitu k posilneniu inovácií a podporiť podnikateľskú kultúru vo výskume jadrovej syntézy.

Výherca získa 50 000. Cenu 30 000 € získa druhé miesto a to tretie 20 000 €.

Pre túto cenu nie sú stanovené žiadne konkrétne kategórie. Účastníci môžu predložiť žiadosť týkajúcu sa akejkoľvek fyzikálnej alebo technologickej inovácie, ktorá bola vyvinutá v rámci výskumu magnetickej fúzie a ktorá má trhový potenciál alebo ktorú prevzal (alebo uznal) nejaký priemysel, aby ju ďalej rozvíjal pre trh. Prihlasovať sa môžu výskumní pracovníci, výskumné tímy alebo priemyselné subjekty. Všetky návrhy skúma nezávislá porota zložená z odborníkov na transfer technológií z podnikateľskej a akademickej sféry.

Prihlášky je možné podávať do 18. januára 2022, 17:00 hod.

Viac informácií o udalosti ako aj o možnosti ako sa prihlásiť nájdete tu.

Viac o energii jadrovej syntézy nájdete tu.

Viac o konferencii SOFT nájdete tu.

Zverejnené 27.9.2021, slord