Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Španielsko preberá predsedníctvo Rady EÚOficiálne logo španielskeho predsedníctva Rady EÚ

Španielsko 1. júla 2023 prevzalo od Švédska predsedníctvo Rady EÚ do konca roku 2023. na nasledujúcich šesť mesiacov. Španielsko je takisto prvou krajinou z nového predsedníckeho tria, ktoré dopĺňajú Belgicko a Maďarsko. Španielsko sa práve nachádza v turbulentnej politickej situácii z dôvodu zvolania predčasných volieb na koniec júla. Ako svoje štyri vedúce priority si určilo:

  • Reindustrializovať Európsku úniu a zaručiť jej otvorenú strategickú autonómiu;
  • Dosiahnuť pokrok v ekologickom prechode a v prispôsobovaní sa životnému prostrediu;
  • Podporovať väčšiu sociálnu a hospodársku spravodlivosť;
  • Posilnenie európskej jednoty;

V oblasti výskumu a inovácií sa španielske predsedníctvo konkrétna zameria na dve priority:

  • posilnenie ekosystémov výskumu a inovácií a podporu iniciatív na ich rozvoj na všetkých územných úrovniach;
  • posilnenie úlohy výskumu a inovácií pri tvorbe politík v demokratických spoločnostiach;

V nadväznosti na tieto priority španielske predsedníctvo podnikne kroky na dosiahnutie konsenzu o záveroch Európskej rady, ktoré sa týkajú troch hlavných otázok:

  • úloha vedy vo verejných politikách;
  • regionálne a miestne ekosystémov zameraných na inovácie pri posilňovaní územnej súdržnosti;
  • vplyv mechanizmu obnovy, transformácie a odolnosti na výskum a inovácie a sektorové politiky;

Počas španielskeho predsedníctva sa uľahčí legislatívna zmena týkajúca sa Partnerstva pre výskum a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA), ktorá umožní predĺženie tohto programu do roku 2027, čím sa uľahčí jeho obnovenie v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca. Na stretnutiach Rady Španielsko plánuje otvoriť aj diskusiu o projekte medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov pre jadrovú syntézu IFMIF-DONES a tému vedeckej diplomacie. Tej sa bude venovať aj jedna z hlavných predsedníckych konferencií 18.-19. decembra v Madride.

V oblasti vesmíru sa španielske predsedníctvo bude sústrediť na tému riadenia vesmírnej dopravy a pripraví politické stanovisko ku Vesmírnej stratégii EÚ v oblasti obrany a bezpečnosti.

Celý program španielskeho predsedníctva rovnako ako aj kalendár podujatí si môžete prečítať na tejto stránke.

Zverejnené 4.7.2023, slord