Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spätná väzba k predĺženiu platnosti HBER nariadeníV marci 2022 komisia zverejnila návrhy revidovaných nariadení o skupinových výnimkách týkajúcich sa výskumu a vývoja a dohôd o špecializácii (spolu „HBER“), a sprievodných horizontálnych usmerneniach.

Aktuálne je komisia otvorená spätnej väzbe k návrhu krátkeho predĺženia týchto dvoch nariadení. Ich platnosť mala končiť 31.12.2022, týmto návrhom by sa predĺžila do 30.6.2023. Cieľom je prijať nariadenia o rozšírení do konca roka 2022.

Vyjadrenia môžu byť predložené v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ TUTU do 14.11.2022.

Viac informácií:

Zverejnené 19.10.2022, Slord