Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spätná väzba verejnosti k aktualizácii Strategického plánu pre energetické technológieEurópska komisia otvorila výzvu verejnosti komentovať a pripomienkovať najnovšiu aktualizáciu Strategického plánu pre energetické technológie (SET). SET bol spustený v roku 2007, aby cez kooperáciu vnútroštátnych a európskych aktérov v oblasti výskumu a vývoja podporil celkový prechod na ekologickejší klimaticky neutrálny energetický systém vďaka rozvoju nízko uhlíkových technológií. Naposledy bol tento plán aktualizovaný v roku 2015 a najnovšia revízia prebehne do začiatku roka 2023.

Cieľom najnovšej aktualizácie je prispôsobiť tento plán aktuálnemu politickému kontextu, kam patria napríklad ciele programu Green Deal  a programu REPowerEU. Revidovaný plán má za cieľ riešiť naliehavé potreby akými sú výzvy v oblasti energetickej transformácie, rastúca úloha podpory technológií, enviromentálne potreby či vypracovanie celkovej stratégie na využívanie synergií medzi stratégiami v oblasti výskumu a inovácií. SET plán uvádza 10 opatrení v oblasti výskumu a vývoja, ktorými sú: integrácia technológií obnoviteľných zdrojov do energetických systémov, znižovanie nákladov na technológie, nové technológie a služby pre spotrebiteľov, odolnosť a bezpečnosť energetických systémov, nové materiály a technológie pre budovy, energetická účinnosť pre priemysel, konkurencieschopnosť v globálnom sektore batérií a e-mobility, obnoviteľné palivá a bioenergia, zachytávanie a ukladanie uhlíka a jadrová bezpečnosť.

Komisia preto vyzýva všetkých zainteresovaných aktérov na vyjadrenie svojich pripomienok k tejto aktualizácií.

Viac informácií:

Zverejnené 10.10.2022, Slord