Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spojené kráľovstvo oznamuje predĺženie záruk pre druhú vlnu úspešných žiadateľov o grant z programu Horizont EurópaDňa 15. marca 2022 vláda Spojeného kráľovstva oznámila, že záruka na pokrytie platieb bola rozšírená na výzvy, v rámci ktorých výskumní pracovníci očakávali podpísanie grantových dohôd do 31. decembra 2022.

Záruka bola zriadená pre oprávnených, úspešných žiadateľov programu Horizont Európa, ktorí nemohli podpísať grantové dohody s EÚ pred formalizáciou asociácie Spojeného kráľovstva k programu. Cieľom predĺženia je „zabezpečiť, aby dôležitá medzinárodná spolupráca mohla pokračovať, a poskytnúť istotu pre budúcu spoluprácu„, uvádza sa v oznámení.

Financovanie sa bude naďalej poskytovať prostredníctvom “UK Research and Innovation“ a podrobnosti o rozsahu a podmienkach predĺženia záruky budú zverejnené na ich webovej stránke.

Informačný list UKRO obsahuje odkazy na oznámenie vlády a aktualizované usmernenie UKRI.

 Zoznam oprávnených výziev bol rozšírený a nájdete ho v prílohe usmernenia UKRI (na strane 15).

Ako bolo dohodnuté v rámci dohody o obchode a spolupráci, vláda Spojeného kráľovstva je naďalej odhodlaná čo najskôr formalizovať svoju asociáciu k programu. 

Viac informácií:

Zverejnené 16.3.2022, slord