Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločné technologické iniciatívy (Joint Technology Initiatives – JTIs) zverejnili modelové zmluvy o získaní o grantuSiahnuť si ich môžete na tránke Horizon 2020 Participant Portal, vrámci ‘Topic Conditions and Documents’. Môžu byť dostupné aj na príslušných stránkach JTIs.