Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločné vyhlásenie ERC a EIC vyzýva na užšiu spoluprácuDňa 18. mája 2021 vydala Vedecká rada Európskej rady pre výskum (ERC) spolu s pilotným poradným výborom Európskej rady pre inovácie (EIC) spoločné vyhlásenie v ktorom sa zasadzujú za užšiu spoluprácu medzi oboma projektmi.

Vyhlásenie poukazuje na dôležitosť výskumu založeného na zvedavosti a na inovácie orientované na technológie, pričom oba vždy zahŕňajú určitý stupeň rizika a vyžadujú si verejné investície. ERC aj EIC, ktoré sú súčasťou programu Horizon Europe, uvádzajú, že ich cieľom je vychovávať najlepšie talenty v oblasti výskumu a inovácií, a že mnohí výskumníci ERC sú zároveň inovátormi pričom mnohí inovátori EIC sú tiež výskumníkmi.

Vedecká rada ERC a pilotný poradný výbor EIC sa na zasadnutí z dňa 17. mája 2021 dohodli, že budú podporovať intenzívnu spoluprácu medzi oboma inštitúciami, pričom poukázali na to, že sa už veľa dosiahlo, napríklad vďaka novému prechodnému financovaniu EIC, ktoré bolo navrhnuté tak, aby pomohlo výsledkom projektov ERC Proof of Concept dostať sa bližšie k trhu. Ďalšou dôležitou oblasťou spolupráce je identifikácia výskumných trendov vznikajúcich medzi projektmi financovanými ERC, ktoré môžu byť podkladom pre vývoj revolučných technológií, ktoré môže financovať EIC. ERC a EIC tiež plánujú spoločné tematické semináre.

Vedecká rada ERC a pilotný poradný výbor EIC konštatujú, že pre budúcnosť Európy je čoraz dôležitejšie, aby EIC a ERC slúžili potrebám a špecifikám sveta výskumu a inovácií a zároveň ich spájali ako spoločenstvo v plnom súlade s príslušnými inštitucionálnymi mandátmi. Vyhlasujú preto, že sú plne odhodlaní zabezpečiť, aby ERC a EIC podporovali najlepšie európske talenty, a tešia sa na využívanie výhod ďalšej spolupráce zameranej na posilnenie tohto spoločného spoločenstva.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Zverejnené 28.5.2021, slord