Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik EuroHPC ponúka prístup k svojim superpočítačomAktuálne je otvorená prvá výzva na predkladanie návrhov pre prístup k zariadeniam spoločnému podniku EuroHPC (EuroHPC JU). Výskumní pracovníci z akademickej obce, výskumných ústavov, verejných orgánov a priemyslu so sídlom alebo miestom pôsobenia v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020 môžu teraz podávať žiadosti a získať prístup k superpočítačom EuroHPC s predexaskalovou a petaskalovou úrovňou.

Výzvu organizuje EuroHPC s podporou PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Žiadosti o prístup musia byť predložené prostredníctvom nástroja PRACE Peer-Review Tool.

Výzva je otvorená pre všetky oblasti vedy, priemyslu a verejného sektora. Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby umožnili pokrok a inovácie v príslušných oblastiach. Počítačové systémy, ktoré budú vykonávať operácie pre projekty vybrané v rámci tejto výzvy na pravidelný prístup, sú tieto: Vega v Slovinsku, MeluXina v Luxembursku, Discoverer v Bulharsku, Karolina v Českej republike a LUMI vo Fínsku

Výzva je otvorená nepretržite s vopred stanovenými dátumami uzávierky (tri za rok), ktoré spustia hodnotenie návrhov predložených do tohto dátumu. Prvým dátumom uzávierky je piatok 3. decembra 2021, 10:00.

Ďalšie orientačné termíny uzávierky prijímania návrhov sú 4. marec 2022, 1. júl 2022 a 7. október 2022, 10:00.

Viac informácií nájdete tutu.

Zverejnené 16.11.2021, slord