Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre čisté letectvo otvorí druhú výzvu na predkladanie návrhovClean Aviation

Od 9. marca 2023 možno na Funding & Tenders portáli predkladať návrhy projektov v rámci druhej výzvy Spoločného podniku pre čisté letectvo.

Spoločný podnik pre čisté letectvo je inštitucionalizované partnerstvo Európskej komisie a európskeho leteckého priemyslu, ktorého cieľom je dosiahnuť udržateľnú a klimaticky neutrálnu transformáciu letectva. Spoločný podnik pre čisté letectvo má celkový rozpočet vo výške približne 4,1 miliardy EUR.
Všetky aktuálne témy sú jednostupňové a uzávierka na podávania projektových návrhov je do 11. mája 2023 17.00 h (SEČ) a týkajú sa týchto kľúčových oblastí:

  • Lietadlá na vodíkový pohon: tri témy pre inovačné akcie (podiel rozpočtu EÚ: 65 mil. EUR)
  • Regionálne lietadlá s hybridným elektrickým pohonom: dve témy pre inovačné akcie (podiel rozpočtu EÚ: 32 mil. EUR)
  • Lietadlá s krátkym a stredným doletom: tri témy pre inovačné akcie (podiel z rozpočtu EÚ: 40 miliónov EUR)
  • Koordinačné a podporné akcie: jedna téma pre CSA (podiel z rozpočtu EÚ 0,75 milióna EUR)

Celkový alokovaný rozpočet na výzvu vo výške 137,75 milióna EUR plánovaný pre tieto oblasti zamerania sa zvýši o súkromné príspevky až na celkový rozpočet vo výške približne 350 miliónov EUR pre aktuálnu výzvu v roku 2023.

Dňa 1. marca 2023 organizuje Spoločný podnik pre čisté letectvo informačný deň s cieľom vysvetliť ďalšie obsahové, právne a finančné podrobnosti uvedených tém. Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať na e-mailovej adrese: CFP-2023-01@clean-aviation.eu.

Do polovice apríla 2023 je možné na rovnakú e-mailovú adresu zasielať aj otázky týkajúce sa aktuálnej výzvy.

Viac informácií:

Viac informácií získate v Národnej kancelárii Horizontu od: Miroslava Tužinská/ Národný kontaktný bod

Zverejnené 2.3.2023, slord, aktual. mit