Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre čistý vodík hľadá odborných hodnotiteľovSpoločný podnik pre čistý vodík hľadá odborníkov na hodnotenie projektových návrhov predložených v rámci aktuálnych a budúcich výziev tohto partnerstva. Požadované odborné znalosti pokrývajú rôzne oblasti použitia vrátane technických a riadiacich aspektov projektov, od základného výskumu až po demonštrácie v priemyselnom meradle.

Experti sa vyberajú z centrálnej databázy expertov Európskej komisie, kde sa môže zaregistrovať každý, kto má záujem pracovať ako expert pre európske programy. Európska komisia a jej výkonné agentúry tiež vyberajú expertov na hodnotenie svojich programov z tejto databázy.

Ak sa chcú záujemcovia stať expertmi aj pre Spoločný podnik pre čistý vodík, môžu rovnako poslať e-mail na adresu: projects@clean-hydrogen.europa.eu a vyjadriť tak svoj záujem. Tento krok je dôležitý, pretože expertov môže takto Spoločný podnik pre čistý vodík rýchlejšie identifikovať a lepšie si vybrať (ak spĺňajú požiadavky).

Rovnako ako pri všetkých hodnotiacich procesoch je potrebné vylúčiť konflikt záujmov hodnotiteľov, t. j. expert môže byť vybraný len vtedy, ak on/ona a jeho/jej organizácia nepodajú projekt/ žiadosť v rámci danej výzvy.

Odborníkov, ktorí chcú hodnotiť v aktuálnej výzve, Spoločný podnik pre čistý vodík žiada o zaregistrovanie sa či informovanie o tomto záujme do 1. marca 2023. Pre budúce výzvy bude toto partnerstvo informovať priebežne. Orientačný plán hodnotení pre túto výzvu je nasledovný:

Termín na predkladanie návrhov: apríl 2023

  • Individuálne hodnotenia – fáza na diaľku: máj – 4. jún 2023
  • Konsenzuálne stretnutia – fáza na diaľku: 5. – 9. jún 2023
  • Zasadnutie odbornej skupiny (podľa možnosti v Bruseli) : 12. – 13. jún 2023

Viac informácií:

Zverejnené 2.3.2023, slord