Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný výbor EÚ – Ukrajina pre výskum a inovácie zasadal po prvý raz18.11.2022 v Bruseli po prvý raz zasadal spoločný výbor EÚ – Ukrajina pre výskum a inovácie. Spolupredsedali mu Signe Ratso, úradujúca generálna riaditeľka DG RTD, a Andrii Vitrenko, prvý námestník ukrajinského ministra školstva a vedy. Obe strany zhodnotili, že pridruženie Ukrajiny k programom Horizont Európa a Euratom je kľúčové pre ukrajinskú výskumnú infraštruktúru, ktorá je značne zasiahnutá pokračujúcou ruskou agresiou.

Dohoda o pridružení Ukrajiny k programom Horizont Európa a Euratom pre výskum a odbornú prípravu platí od 9.6.2022umožňuje ukrajinským výskumníkom a inovátorom zúčastňovať sa v plnej miere na oboch programoch za rovnakých podmienok ako ich kolegovia a kolegyne z členských štátov EÚ.

Ukrajina nemusí finančne prispievať na roky 2021 a 2022. Pre maximalizovanie spolupráce boli vytvorené aj špecializované podporné opatrenia ako ERA4Ukraine, ERC4Ukraine, štipendijná schéma MSCA4Ukraine(s rozpočtom 25 miliónov eur), iniciatíva EIC4Ukraine v hodnote 20 miliónov eur či špecializované iniciatívy Spoločného výskumného centra (JRC), Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)kancelárie COST. 

Cieľom spolupráce je aj zvyšovanie informovanosti, rozšírenie sietí ukrajinských subjektov v oblasti výskumu a inovácií či zlepšenie ich schopnosti vypracovať konkurencieschopné návrhy. Bude zriadená aj kancelária Horizontu Európa na Ukrajine a pracuje sa aj na uľahčení zosúlaďovania politík pre rýchlejšiu integráciu Ukrajiny ako kandidátskej krajiny do Európskeho výskumného priestoru.

Viac informácií:

Zverejnené 24.11.2022, Slord