Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o činnosti Európskej únie za rok 2020Európska komisia publikovala všeobecnú správu o činnosti Európskej únie za rok 2020.

Správa podrobne popisuje spoločnú reakciu EÚ na pandémiu COVID-19 a vysvetľuje, aké kroky podnikla Európa a celý svet. Na zmiernenie krízy a ochranu životov a živobytia bolo prijatých viac ako 1350 opatrení. EÚ okrem iného odsúhlasila dlhodobý rozpočet na roky 2021-2027, ako aj Plán obnovy (Next Generation EU), dočasný nástroj obnovy po kríze spojenej s COVID-19 vo výške 750 miliárd EUR.

Správa tiež ukazuje, ako EÚ splnila svoje kľúčové politické priority v roku 2020 vrátane pokroku smerom k tomu, aby sa z Európy stal prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Ďalšími prioritami bola európska digitálna stratégia, ako aj spustenie mnohých nových iniciatív, nového návrhu budúceho partnerstva EÚ – Afrika alebo novej agendy EÚ – USA pre globálnu zmenu. EÚ tiež dosiahla dohodu so Spojeným kráľovstvom o obchode a spolupráci.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.

Všeobecnú správu o činnosti Európskej únie za rok 2020 nájdete tu.