Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o činnosti regionálneho inovačného programu EIT za roky 2019-2020Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) zverejnil správu o činnosti regionálneho inovačného programu EIT (Regional Innovation Scheme, RIS) za roky 2019-2020.

EIT RIS od svojho vzniku v roku 2014 posilňuje inovačné ekosystémy v krajinách s nižšou inovačnou kapacitou. Taktiež podporuje krajiny, v ktorých majú znalostné a inovačné komunity EIT málo alebo žiadnych partnerov a majú obmedzenú alebo žiadnu účasť na aktivitách EIT. Prostredníctvom spolupráce s miestnymi aktérmi a uľahčením prístupu k službám pre zakladanie podnikov, EIT RIS pomáha prinášať inovácie do všetkých kútov Európy.

V rokoch 2019 a 2020 sa viac ako 1 380 startupov a 1 000 účastníkov z krajín EIT RIS zúčastnilo programov na zakladanie či podporu podnikania a vzdelávacích aktivít ponúkaných znalostnými a inovačnými komunitami EIT.

Všetky informácie nájdete na stránke EIT tu.

Celú správu o činnosti EIT RIS 2019-2020 nájdete tu.

Zverejnené 7.9.2021, slord