Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o druhom seminári IGLO o paušálnych výdavkochDňa 11. októbra minulého roka zorganizovala pracovná skupina IGLO virtuálny seminár o paušálnych výdavkoch. Na podujatí sa takmer 70 projektových manažérov zo 17 krajín podelilo o svoje skúsenosti s podávaním žiadostí a realizáciou projektov s paušálnymi výdavkami v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Ako pozorovatelia sa na nej opäť zúčastnili aj zamestnanci Európskej komisie. Správa, v ktorej sú zhrnuté výsledky workshopu, je už k dispozícii.

Vyplýva z nej, že väčšina účastníkov v súčasnosti považuje úsilie spojené s predkladaním žiadostí o paušálne výdavky za vyššie ako v prípade projektov, ktoré sú fakturované na základe skutočných nákladov. Účastníci vidia potenciál na zjednodušenie realizácie projektov a najmä podávania správ, ktorý však môžu využiť len čiastočne vzhľadom na špecifické požiadavky organizácií a vnútroštátne požiadavky. Ako ďalší dôležitý dôvod skepticizmu a opatrnosti pri využívaní možností zjednodušenia mnohí uvádzali aj nedostatok spoľahlivých usmernení Komisie, ako je napríklad úplná verzia Anotovanej dohody o grante (Annotated Grant Agreement – AGA). Napriek tomu účastníci zaznamenali výrazné zlepšenie základných informácií dostupných o paušálnom financovaní od jeho zavedenia.

 

Viac informácií

Report on the second IGLO workshop on lump sums published

 

Zverejnené 12.04.2024, slord