Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o inteligentnom využívaní správy duševného vlastníctva na Európskych univerzitáchEurópska komisia uverejnila správu, v ktorej uvádza výsledky empirickej štúdie, ktorá skúma postupy manažmentu duševného vlastníctva (IP) na univerzitách v Európskej únii.

Správa sumarizuje modely a procesy riadenia duševného vlastníctva a komercializácie výskumu – a ich vzájomné závislosti. Okrem toho správa identifikuje štyri hlavné nedostatky v oblasti riadenia duševného vlastníctva, medzi ktoré patrí:

  • nedostatok finančných prostriedkov na overovanie koncepcií,
  • obmedzené zdroje,
  • široká škála technológií a priemyselných odvetví, s ktorými musia spolupracovať úrady pre transfer technológií,
  • neexistencia miestneho priemyslu v kombinácii s problémami s legitimitou pri snahe o nadviazanie medzinárodných partnerstiev.

Viac informácií:

Správa na stiahnutie

Zverejnené 11.3.2022, slord